Contact ITPgrup Baneasa

Date contact ITPgrup Baneasa

Bd-ul Constantin Dobrogeanu Gherea nr. 111, sector 1, Bucuresti.

  +40 785.603.604
  birou2@itpgrup.ro

Program de lucru SITP Baneasa

  Luni – Vineri: 08.00 – 20.00
  Sambata: 08.00 – 14.00

Program efectuare ITP Baneasa

  Luni – Vineri: 08.00 – 19.30
  Sambata: 08.00 – 13.30

Inspectori ITP

Insp. Ing. Dipl. Catalin Morosanu
  +40 785.603.604
  birou2@itpgrup.ro

Insp. George Vasile
  +40 721.846.897
  birou2@itpgrup.ro

Administrator

Ing. Dipl. Catalin Morosanu
  +40 722.166.947
  catalin.morosanu@itpgrup.ro

Administrare site, intretinere si suport tehnic

Liviu Tomsa. EVIDWEB NETWORK
  contact@evidweb.com